Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejska Biblioteka Publiczna w Malborku

O instytucji

Struktura organizacyjna biblioteki

1.Dyrektor

2. Głowna księgowa

3. Dział Gromadzenia i Opracowania zbiorów

4. Dział udostępniania Zbiorów na który składają się

- Filia dla Dorosłych

- Mediateka

5. Pracownik gospodarczy


 

Usługi

Do statutowych zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku należy:

- gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych
- udostępnianie zbiorów na zewnątrz i na miejscu
- świadczenie usług informacyjnych, bibliograficznych, bibliotecznych
- promowanie wartościowego piśmiennictwa, upowszechnianie kultury.

Realizację powyższych zadań Biblioteka prowadzi za pośrednictwem bibliotekarzy we wszystkich swoich placówkach.

Ponadto:

Filia dla Dorosłych prowadzi tzw. „wypożyczenia domowe” umożliwiające kontakt z książką osobom przewlekle chorym, niepełnosprawnym, samotnym i w podeszłym wieku. Czytelników odwiedza bibliotekarz, dostarczający literaturę z uwzględnieniem indywidualnych gustów i zainteresowań.

Zgłoszenia osobiste w Filii dla Dorosłych Pl. Słowiański 5 lub telefonicznie (055) 272 35 45.


Mediateka  przygotowuje i prowadzi zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej dzieci i młodzieży. Oferta skierowana jest zarówno w stronę indywidualnych czytelników, dla których spotkania organizowane są bibliotece, jak i do grup przedszkolnych, szkolnych i środowiskowych, które pracownicy goszczą lub odwiedzają.
O organizowanych imprezach (spotkaniach autorskich, quizach, konkursach) informujemy za pośrednictwem bibliotecznej strony internetowej, profilu społecznościowego Facebook, prasy, miejskich stron internetowych, ogłoszeń.

Zgłoszenia w sprawie przygotowania i przeprowadzenia zajęć dla grup zorganizowanych osobiście u pracownika Mediateki, ul. Stare Miasto 42 lub telefonicznie (055) 272 39 21.

Mediateka prowadzi również działalność informacyjną. Do dyspozycji czytelników jest zarówno bogaty księgozbiór, prasa, jak i stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu.

Mediateka realizuje także usługę "wypożyczeń międzybibliotecznych".

Zgłoszenia osobiście u pracownika Mediateki, ul. Stare Miasto 42 lub telefonicznie (055) 272 39 21.

W Mediatece dostępne są również odpłatne usługi kserograficzne i wydruki internetowe

 

Dzieje biblioteki

Inicjatywa utworzenia w Malborku biblioteki publicznej, zrodziła się już w listopadzie 1945 r. Organizację biblioteki powierzono Sekcji Bibliotecznej powstałej przy Inspektoracie Szkolnym, zajmującym się również sprawami oświaty i kultury dorosłych. Zaczątkiem księgozbioru stało się 200 książek przydzielonych przez Ministerstwo Oświaty.
Uroczystego aktu otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku dokonano 31 marca 1946 r. Pierwszym kierownikiem została pani Maria Józefacka, kwalifikowana bibliotekarka.
Na przestrzeni 60 lat biblioteką zarządzało 8 dyrektorów (kierowników lub osób pełniących obowiązki). Najdłużej funkcję tę pełniła pani Mirosława Murawska.

Kierownicy - dyrektorzy


Teresa Trudzińska (pełniący obowiązki) - 1956-1957
Halina Gałecka (pełniący obowiązki) - 1957
Maria Luberadzka - 1959-1968
Mirosława Murawska - 1968-2001
Irena Pastwa - 2001- 2011
Grażyna Zawacka - 2011 - 2018

Danuta Czop - obecnie

Początkowo Bibliotekę zlokalizowano w pomieszczeniach Inspektoratu Szkolnego przy ulicy 17 Marca nr 17. Z dniem 1 maja 1951 r. MBP w Malborku została przeniesiona do budynku przy ul. Mickiewicza nr 28.
Od 1948 r. w Malborku rozpoczęła również działalność Powiatowa Biblioteka Publiczna, której podporządkowano placówki gminne oraz gęstą sieć punktów bibliotecznych.
W roku 1955, zgodnie z tendencjami ogólnokrajowymi, połączono obydwie biblioteki tworząc Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Malborku.
Zadaniem nowo powstałej instytucji było organizowanie i merytoryczne nadzorowanie bibliotek należących do powiatu oraz jednoczesne pełnienie funkcji biblioteki działającej na rzecz miasta.
W 1956 r. w strukturze Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku wydzielono Bibliotekę dla Dzieci i Młodzieży, która jako jedyna specjalistyczna placówka w powiecie ukierunkowała swoją ofertę na potrzeby młodego czytelnika, także w zakresie rozwoju prac kulturalno-oświatowych.

W 1957 roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna - PiMBP pozyskała nowy lokal w budynku Miejskiej Rady Narodowej, obecnie Urzędu Miasta przy Placu Słowiańskim nr 5, w którym do dnia dzisiejszego mieści się dyrekcja Biblioteki oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych. Ze względu na rosnący sukcesywnie księgozbiór oraz dużą rotację czytelników oddział dla młodych czytelników przeniesiono początkowo do Ratusza na Starym Mieście, a następnie w 1974 r. do pomieszczeń w położonym nieopodal pawilonie handlowym.
Taki model organizacyjny malborskiej Biblioteki funkcjonował do 1975 r., do kolejnej reformy administracyjnej kraju, w wyniku której zlikwidowano powiaty, a liczbę województw powiększono z 17 do 49.
Decyzją Wojewody Elbląskiego Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Malborku została przekształcona w terenowy Oddział Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Elblągu.
Wobec powyższego radykalnej zmianie uległ model organizacyjny i zasięg oddziaływania malborskiej Biblioteki, której sieć oprócz placówek leżących na terenie dawnego powiatu została poszerzona m.in. o biblioteki gminne (wraz z wiejskimi filiami) tzw. pasa nadmorskiego.
Do placówek terenowych nadzorowanych przez WBP Oddział Malbork oprócz lokalnych filii należały 22 placówki biblioteczne leżące na terenie gmin: Nowy Staw, Lichnowy, Miłoradz, Stare Pole, Stary Targ, Malbork-Kałdowo, Stegna, Sztutowo, Ostaszewo, Krynica Morska
WBP Oddział Malbork podobnie jak Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna wobec placówek niżej zorganizowanych pełniła rolę instruktażową, służyła pomocą i poradnictwem metodycznym w zakresie techniki bibliotecznej, organizacji warsztatów bibliotecznych, doskonalenia kadr. Opiekę merytoryczną nad placówkami terenowymi sprawował dyrektor Oddziału, pracownicy Sekcji Instrukcyjno-Metodycznej oraz Sekcji Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.
Placówka jako Biblioteka Oddziałowa pełniła funkcje ponadlokalne, jednocześnie obejmowała swoją działalnością miasto Malbork. Na rzecz środowiska lokalnego obrębie WBP O/ Malbork funkcjonowały: Wypożyczalnia dla Dorosłych, Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży oraz wyodrębniona w roku 1976 jako osobna Czytelnia Popularnonaukowa. Działalność trzech filii bibliotecznych uzupełniały 2 punkty biblioteczne (Piaski I i Piaski II) z półetatową obsadą personalną oraz punkty prowadzone społecznie przy Domu Rencisty oraz Szpitalu Miejskim.
Transformacja ustrojowa, społeczna i gospodarcza zapoczątkowana w 1989 r. przyniosła kolejne zmiany organizacyjne zarówno w ogólnopolskim jak i lokalnym bibliotekarstwie publicznym. Biblioteki publiczne jako instytucje lokalne działające na terenie miast i gmin zostały przekazane samorządom odpowiednich szczebli administracyjnych.
W oparciu o odpowiednie ustawy Rada Miasta Malborka w dniu 17 listopada 1992 r. podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku, która już jako jednostka samorządowa rozpoczęła działalność 1 stycznia 1993 r. zachowując swoją dotychczasową strukturę.
W roku 2014 Filia dla Dzieci i Młodzieży i Czytelnia Popularnonaukowa  znalazły nowe miejsce w odrestaurowanej Szkole Łacińskiej. W roku 2017 obie jednostki połączono i utworzono Mediatekę, która nadal funkcjonuje w Szkole Łacińskiej.

Od lipca 2004 r. MBP w Malborku pełni również zadania biblioteki powiatowej w zakresie:

- gromadzenia i opracowywania materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokojeniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych
- udostępniania zbiorów na miejscu i wypożyczania na zewnątrz, pośredniczenia w wymianie międzybibliotecznej
- tworzenia i udostępniania własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych
- prowadzenia form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu nauki, kultury oraz upowszechnianiu dorobku powiatu w powyższym zakresie.

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30